Takstmann Gunnar T. Høvik er medlem av

ntf stempeltaksering 

Sertifikater:

 • Verditaksering av boliger
 • Tilstandsrapport for boliger
 • Har tatt tilleggskurs i boligsalgsrapportering
 • Verditaksering av næringseiendommer  Ulike takseringstyper som blir utført:


  Boligsalgsrapport
  Boligsalgsrapporten er resultatet av et samarbeid mellom de 4 takstorganisasjonene i Norge. Rapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjonen, og gir en god oversikt over byggets tilstand. Kan eventuelt leveres med verdivurdering eller arealberegning. Nærmere forklaring om boligsalgsrapport finner du på vår hovedmeny, under fanen TIPS

  Reklamasjonsvurdering
  Utarbeidelse av reklamasjonsrapportering i forbindelse med eierskifte.


  Tilstandsrapport
  En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen. Den beskriver tilstanden og vedlikeholdet, og er uavhengig av markedskonjunkturene. Tilstandsrapporten kan leveres med eller uten kostnadsoverslag.

  Tomtetakster
  Taksering av boligtomter, gjelder ubebygd tomteareal.


  Verditaksering
  En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen. Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdt bolig er m.m. Verditakst med tilstandsrapport Kombinasjonen av disse to rapportene benyttes ofte i forbindelse med salg av bolig.
 • Varemerket
  Lakkseglet er varemerket på NTFs takstmenn og takstprodukter som inngår i Norges TakseringsForbunds produktspekter. Uansett hvor du som kunde befinner deg i Norge, skal du ved vår søketjeneste "Søk etter takstmann" få treff på en eller flere av våre medlemmer som tilbyr de tjenester du søker. Samtidig skal du være trygg på at takstmannen tilfredsstiller NTFs høye faglige og etiske standard.

  Uavhengighet
  Enhver takstmann i NTF er underlagt strenge krav til uavhengighet. Taksten skal være upåvirket av partsinteresser. Honoraret skal være uten binding til takstens størrelse. Det tas kort og godt betalt for den tiden som går med til oppdraget. Kravet til habilitet er tilsvarende habilitetskrav som stilles til rettsvesenet, ref. Domstolloven.

  Taushetsplikt
  Takstmenn som er medlemmer av NTF er vant til å omgås fortrolige opplysninger, og du skal som kunde være trygg på at informasjonen ikke tilflyter uvedkommende. Alle takstmenn i NTF har taushetsplikt, og ihht. takstmannens instruks kan rapporter ikke leveres til andre enn oppdragsgiver. Skilsmisser eller økonomiske ufører kan være typiske eksempler på situasjoner med ønske om diskresjon. Men om tilfellet virker lite eller stort, gjelder uansett taushetsplikten. Alle har rett på en fordomsfri og likeverdig behandling, og får det gjennom bruk av NTFs medlemmer.

  Etterutdanning
  Alle NTFs medlemmer gjennomgår obligatorisk etterutdanning. Denne går i sykluser på 3 år og er to-delt. En grunnmodul som går på holdninger, etikk og generelle krav, dessuten spesialmoduler for hvert av sertifikatområdene.